Hollanda Büyükelçiligi Ankara, Türkiye

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü

Küresel bazda son zamanlarda yapılan tahminlere göre çocuk işçilerin kullanıldığı işlerde yaklaşık 215 milyon çocuk çalışıyor. Çocuk işçiliğinin süreklilik arzetmesi fakirlik, yetişkinler için uygun iş imkanlarının azlığı ve sosyal koruma eksikliği gibi sebeplerin yanısıra, tüm çocukların bir işte çalışabilecek yasal asgari yaş sınırına ulaşıncaya kadar okula devam etmesinin sağlanmasında başarısız olunması gibi etkenlerden de kaynaklanmaktadır. Bir işte istihdam edilebilecekleri asgari yaş sınırına ulaşıncaya kadar çocuklara yüksek kalitede ücrestiz ve zorunlu bir eğitim verilmesi çocuk işçiliğini sona erdirmede kilit bir rol oynamaktadır. Okula devam etmeleri, kısmen de olsa çocukları en azından işgücü pazarından uzaklaştırmakta ve gelecekte bir iş için ihtiyaç duyacakları becerileri onlara kazandırma çabalarına temel oluşturmaktadır.

Dünya Çocuk işçiliği ile Mücadele Günü (12 Haziran) dünya genelinde çocuk işçiliğine karşı gelişmekte olan hareketi hızlandırmayı amaçlamakta ve çocuk işçiliğine karşı yürütülen kampanyada   hükümetlerden, sivil toplumdan, okullardan, gençlerin ve kadınların oluşturduğu guruplar ile medyadan destek alınmasına imkan sağlamaktadır.  Bu gün, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik farkındalık yaratmayı ve bu konuda eylemciliği artırmayı hedeflemektedir.

 

Hollanda ‘İş ve İnsan Hakları’ politikası vasıtasıyla çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya büyük önem vermektedir.  Hollanda, çocuk işçiliğiyle mücadele eden projelere de İnsan Hakları Fonu aracılığıyla  destek sağlamaktadır. Her ne kadar son on yılda çocuk işçiliğinde bir azalma eğilimi ve okula giden çocukların sayısında da artış gözlenmekte ise de, çocuk işçiliği hala bir sorun olarak karşımızda durmakta ve bu konuda daha çok şey yapılması gerekmektedir. Tüm bunlar bu konuda farkındalık yaratmaya ve çocuk işçiliği ile mücadeleye devam etmemiz için daha fazla sebep teşkil etmektedir.